Използването на озоновия газ в сектора на рибарството е от най-ефективните и често използвани методи, изискван от международните институции. Продуктите в аквакултурата се предоставят чрез размножаване и отглеждане или риболов. Поради тази причина културите трябва да бъдат свободни от патогенни микроорганизми. В противен случай, патогенните микроорганизми могат да забавят развитието на продукта и да причинят заболяване и смърт. Използваните ваксини, лекарства и антибиотици влияят неблагоприятно на качеството на продукта и водят до високи разходи.

При транспорта на жива продукция има намаляване на количеството кислород, което води до риск от заразяване с патогенни микроорганизми и риска от болести и смърт. Озонирането на водата в транспортните резервоари ще запази максимално съдържанието на кислород и ще ликвидира патогенните микроорганизми във водата.

При транспорт  на преработени рибни продукти, измиването с озонирана вода спомага за поддържане на свежестта им до 5 дни. А рибата, съхранявана с лед от озонирана вода, може да запази свежестта си до 12 дни.Предимства на използването на озоновия газ в сектора на аквакултурите:
 • Предпочита се поради това, че е по-ефективен, екологичен и икономичен метод в сравнение с другите методи за дезинфекция
 • Осигурява дезинфекция на водата и обогатяването ѝ с кислород
 • Озонът може да намали количеството на органичен въглерод до 15%. Органичният въглерод в комбинация с други елементи причинява канцерогенност
 • Употребата на озон, в зависимост от използваното количество, дава отлични резултати в качеството на водата, която използваме както по отношение на яснота и чистота, така и по отношение на вредното съдържание. Повишавайки качеството на водата се осигурява бърз растеж и развитие на отглежданите култури и се намалява смъртността
 • Въпреки че нитритите са токсични за рибите, нитратите не са отровни. Озона окислява нитритите до нитрати и така намалява концентрацията им във водата, като по такъв начин поема задачата на нитробактериите. Дозата на озона зависи от броя и големината на отглежданите култури, количеството вода и нейния състав, рН, степен на сладост/соленост, температура и др.
 • Измиването на производствената база – под, таван, стени, маси, машини и ножове, професионални съоръжения, системи и механизми(зъбни колела) , с озонирана вода, дезинфекцира и предотвратява замърсяването
 • Измиването на резервоарите(с които продуктите идват в контакт) с озонова вода дезинфекцира и предотвратява замърсяването и заразяването на продуктите в аквакултурата.
 • Ако трябва да се извършат операции по рязане и почистване, използваната вода трябва да бъде микробиологично чиста и дезинфектираща и не трябва да оставя пестициди. Озонът за много кратко време осигурява ефективна дезинфекция и се превръща в кислород, без да оставя вредни остатъци.
 • Когато продуктите се поставят в касетки(при транспортиране, складиране, продажба), ледът, който е стерилен, гарантира, че свежестта на продукта се поддържа дълго време.
 • Унищожават се вредните отпадъчни органични материали от рибите
 • Озонът може да се използва при стерилизация на ръцете и краката на работещия персонал