За бензиностанциите като места с интензивно използване и места, които имат сериозни проблеми с хигиената на умивалниците най-вече, е възможно да се постигне постоянно решение на тези проблеми с помощта на озонови генератори.

Озонът не оставят химически следи, по-ефективен е от химикалите за почистване, генераторите не се нуждаят от консумативи за изпълнението на функцията и затова са подходящи за използване в тези области.  Дезинфекционния процес се извършва, като озонът се разпространява чрез подвижни или стационарни генератори, без да се променя броя на наличните умивалници. Всички микроорганизми и материали, които причиняват миризми в околната среда се унищожават.

Допълнителна информация за подходящите дози и за модела на вашият озонов генератор ще ви бъде предоставена от нашите оператори заедно с инженерни решения.