Дезинфекцията е на-важното правило в болничните стаи и кабинети за консултации/прегледи. Дезинфекцията на работната среда и използваните инструменти е толкова важна колкото медицинската намеса, която предстои.

Дезинфекция може да се извърши с подвижни или стационарни озонови, монтирани в болничните стаи и лекарски кабинети. Озонът не оставя химични следи в сравнение с други дезинфекционни методи, той е по-ефективен и може да достигне до всички точки на помещението поради газовата си структура намалявайки риска от предаване на болести.

Допълнителна информация за подходящите дози и за модела на вашият озонов генератор ще ви бъде предоставена от нашите оператори заедно с инженерни решения.