Озонът се използва за пречистване на водата от началото на 20-ти век. В момента само в Европа има над 3000 инсталации за питейна вода, работещи с озон. Предпочита се поради ниската му цена и ниските експлоатационни разходи, както и поради екологичното му действие. Озонът е биоцид с широк спектър. Той е най-мощният окислител, който ефективно убива биологичните замърсители, намалявайки риска от микробна резистентност. Успешно се използва за предотвратяване развитието на бактерии и плесени. Също така окислява и утаява желязо, сяра и манган, така че те могат да бъдат филтрирани от разтвора. Окислява и разгражда много органични химикали, включително много, които причиняват проблеми с миризмата и вкуса. Озонирането не води до вкус или мирис във водата. Озонът естествено се връща обратно към кислород с по-малък риск от образуване на странични продукти, отколкото други дезинфектанти, като хлор и хлорен диоксид, където могат да се произвеждат THM и хлорати. Има кратък период на полуразпад във вода, който зависи от температурата на водата, рН и присъстващите замърсители. Ефективен е в широк диапазон на рН.

Дори когато диспенсърите за вода изглеждат стерилни от външна гледна точка, развитието на бактерии от вътрешни и външни източници е проблем. Диспенсърите за вода използвани на обществени места често носят риск от заразни болести.

Дезинфекцията на диспенсърите за вода се пренебрегва поради честата им употреба или дезинфекцията се извършва с употребата на химикали. Химикалите са вещества, които застрашават здравето и причиняват дълготрайни щети и тяхната употреба е забранена в много държави. Дезинфекцията извършена с помощта на озонова система е 52% по-ефективна от тази с хлор. 99% - процентна дезинфекция се осигурява с подвижни озонови системи за диспенсъри.

Има видими и невидими замърсители, бактерии застрашаващи здравето ни, вируси, микроорганизми в диспенсърите за вода и водните резервоари. Видимите нежелани частици като пръст, прах, трябва да се премахнат от средата чрез механично почистване и след това системата трябва да бъде дезинфекцирана с озонов газ, който е най-силният дезинфектант в природата.

В изследвания са доказва, че 98% от водните резервоари застрашават човешкото здраве. Физични и химични замърсявания се появяват във водни резервоари, които не се дезинфекцирани и почиствани от много време. В резултат на това могат да се развият болести като коремен тиф, холера, дизентерия, стомашни и очни неразположения. Водата може спокойно да се консумира след дезинфекция с озон. Подробна информация ще ви бъде предоставена от вашия оператор по процеси заедно с препоръчителните дози и инженерни решения.Дезинфекция на вода

Най-важната употреба на озон е в дезинфекцията на вода за пиене. Озонът е високоефективен първичен дезинфектант. Сравнително ниски концентрации на озон са ефективни срещу много водни микроорганизми. Тръбопроводите са огнища на микробен растеж. Непрекъснатото разпространение и натрупване на микроорганизми предизвиква разпространение на болести и епидемии. Стабилната и ефективна технология на Teknozone за производство на озон осигурява висока концентрация на разтворен озон във водата, без изпускане на озонов газ. Системата работи с напълно автоматичен контрол и дезинфекцията става непрекъсната. Когато водната система е близо до мястото на използване, озонът може да се използва като единствен дезинфектант.