Последните изследвания за действието на озона върху редица микроорганизми, потвърждават успешното елиминиране на: