Безопасно ли е?
На база на многото направени изследвания от експерти и учени, можем да потвърдим, че почистването с озон е напълно безопасно! Нещо повече, ако озонът беше опасен за здравето ни, излизането навън след и по време на гръмотевична буря, щеше да е опасно.
Как почиства озона?
Когато озонът срещне молекулите на миризми, бактерии или вируси, допълнителният атом кислород ги унищожава напълно чрез окисление, след което той самият се унищожава и превръща в кислород. Така нищо не остава- нито миризма, нито бактерии, нито озон – във въздуха има само кислород.
Връща ли се мръсния въздух след озонирането?
Източникът на миризма трябва първо да се отстрани, за да може генераторът на озон да бъде ефективен. Озоновите машини окисляват частици, произвеждащи миризми, оставяйки след себе си чист кислород; в повечето случаи това означава, че миризмата е напълно елиминирана, но в случай на плесен, трябва да се спре влагата, за да има по-дълготраен ефект от почистването
Колко време е необходимо за пълно почистване?
Времето за почистване зависи от големината на помещението, което ще се почиства. Нашият екип от професионалисти съобразява това и Ви предлага подходящата машина, която да произвежда достатъчно количество озон. Това свежда времето за почистване до минимум (около 30-40 мин.).
Как озонът се справя с тютюневата миризма?
Озонът унищожава тютюневата миризма като премахва дразненето, причинено от фенолните газове, като ги окислява. Фенолните газове са невидимата част от тютюневия дим, която причинява дискомфорт на очите и е източник на неприятни миризми. Озонът пречиства напълно всяка среда от въздействието на дима, вместо просто да филтрира някои от видимите частици както “електронен въздушен филтър”.
Премахва ли озонът петна или никотиново натрупване?
Не, озонът не отстранява петната или никотиновото натрупване. Озонът ще премахне неприятната миризма и ще помогне за обеззаразяване на проблема, но няма да премахне действителното вещество.
Как изглежда процесът?
Първо се оглежда помещението и се съобразява нужното количество озон и времето за почистване. След това, всички живи организми (растения, живтони и хора) се извеждат от помещението до приключване на процеса. Внася се озоногенератор и се настройва времето (таймера) за почистване. Хубаво е всички врати и прозорци да бъдат затворени, а ако има климатик – той да бъде включен, за да се почисти ефективно. След като изтече времето за почистване, се изчаква още около 30-60 минути, за да се разгради озона във въздуха и да се превърне в кислород (процес на вентилация).
Вреди ли озона на храната и водата в помещението?
Не, озонът не вреди на оставената храна и вода в помещението, което се почиства. Нещо повече, озонът е одобрен в медицината като хранителна добавка (консервант) и се използва за почистване на вода.