Индустриални

TKZ-H - Система с вграден компресор

Генераторите за озон от серия H се използват на места, ...

TKZ-M - Система с голям капацитет с вграден компресор

Генераторите за озон от серия М се използват на места, ...

TKZ-MH - Система с външен генератор на кислород

Генераторите за озон от серия МH се използват на места, ...

TKZ-GH - Система с външен генератор на кислород

Озоновите генератори серия TKZ-GH са предпочитани на места, ...

TKZ-P - Индустриален преносим генератор

Озонаторите от серията TKZ-P са предназначени за места, ...

TKZ-W - Система с реакционен резервоар

Сериите TKZ-W са предназначени за използване на места, ...

OTM-10 - Система за дистанционно управление

Дисплеите от серията ОТМ-10 са централно устройство за ...