В промишлените кухни има проблеми с патогените и миризмите, породени от разнообразието на продуктите, прекомерния брой служители и недостатъчната циркулация на въздуха. Миризмите се наслагват с времето, а патогените застрашават хигиената и здравето както на работещите в кухнята, така и на гостите на заведението, които консумират приготвената храна.

Решението на тези проблеми са преносими или статични озонатори, които не оставят химически следи.

Прилаганите дози и информация, свързана с правилното определяне на подходящия озонов генератор се осигуряват с инженерни решения от фирмата-оператор. Могат да бъдат проектирани различни системи и да се включат генератори за озон в изгражданите чадъри.