TKZ-H - Система с вграден компресор

TKZ-H - Система с вграден компресор

Генераторите за озон от серия H се използват на места, където са необходими приложения с голям капацитет.