Няма избрано изображение

TKZ-M - Система с голям капацитет с вграден компресор

Генераторите за озон от серия М се използват на места, където е необходима употреба с голям капацитет.