Няма избрано изображение

TKZ-MH - Система с външен генератор на кислород

Генераторите за озон от серия МH се използват на места, където е необходима употреба с голям капацитет.