Няма избрано изображение

TKZ-OS6

Балансиращо устройство за измерване на озона в индустриалния въздух модел TKZ-OS6 измерва концентрацията на озон във въздуха за единица PPM (части на милиони).