Озоновият газ елиминира микроорганизмите и веществата, причиняващи миризми и в същото време осигурява дезинфекция на околния въздух. Поради възстановяването на настоящите екологични условия и законовите задължения, озоновият газ се използва ефективно за отстраняване на миризмите и е широко предпочитан поради факта, че неговото използване е просто, има по-бързи ефекти в сравнение с други методи и е по-икономичен.

Прилагането на озоновия газ за отстраняване на миризма в индустриални и жилищни пространства е сигурно и ефективно, тъй като той е един от най-мощните известни окислители. В промишлени приложения, озоновият газ се подава към изходния комин на завода или в участъка, който причинява миризма с подходящ метод на обработка.

Приложението се дава в газов формат с локален или статичен ефект. Прилаганите дози и методи на озоновия газ се осигуряват с инженерни решения от фирмата-оператор.Обработка на технологична вода

Технологичната вода се използва в много приложения в промишлеността, от пречистена вода във фармацевтичната промишленост и водопроводни системи с озонирана вода до RO системи за възстановяване на вода, използвани за общо почистване на системи. Тези приложения изискват вода с високо микробно качество. Предимствата на озона, съчетани с добре проектирани системи с мониторинг на процеса и безопасността, означава, че озонът е идеален за много приложения за обработка на технологични води.