Употреба на озон при месопреработването
 
Озоновият газ се използва за премахване на миризми, дезинфекция на работна среда, съхранение и дезинфекция на продуктите в месопреработването.

В последните години употребата на озонов газ в този сектор се е повишила доста. Употребата му като дезинфектант на месни продукти, на работната среда, унищожител на миризми и това, че не оставя химически следи, осигуряват основните разлики и предимства в сравнение с други дезинфекционни методи.Употреба на озон при измиване на месата в кланици и зали за преработка

При обливането на труповете с вода, съдържаща озон е доказано, че озонът води до намаляване на общото количество аеробни живи същества по-добре от класическите методи за измиване.

В кланиците, най-големите проблеми са свързани с нежеланите бактерии, плесени, дрожди, паразити и вируси, които могат да се развият по месата при съхранение и транспортиране. Остатъците от химикали, използвани за предотвратяване развитието на последните в миещите съоръжение, причиняват обезцветяване, канцерогенен ефект и по-ниско качествен продукт.

Възможно е тази тежка за сектора ситуация да се разреши с употребата на озон, който е най-мощния дезинфектант и не оставя химически следи. Ефектът му е 3125 пъти по-силен от ефекта на хлоридите и 725 пъти от ефекта на киселините. В помещенията за измиване на месото и продуктите, дезинфекционният процес се финализира чрез смесване на вода с озонов газ посредством подходящи техники и методи с подходяща доза.

Озонът все повече се използва като дезинфектант в отрасъла, тъй като не оставя химически следи, по-ефективен е от химичните методи и е по-евтин.

Озоновите генератори се внедряват в системата, по която тече промивната вода, в складовете или по специален начин така, че не се поврежда наличната система.

Внедрените озонови генератори работят със специален софтуер и могат да се контролират от потребителя като измерването се следи постоянно и е напълно автоматизирано. Потребителят има достъп до предишните зададени данни и може да ги достигне по всяко време.