В общите зони като мивки и тоалетни има проблем с миризмата и хигиената. За дезинфекция и против миризмите се използват много химикали и препарати, но те не дават постоянни резултати, а и значителни суми се влагат за закупуването им.

Озоновите генератори са подходящи за използване в тази област, тъй като не оставят химически следи, не са консуматив и са по-ефикасни от повечето химикали.

Дезинфекционния процес се извършва с преносими или стационарни озонови генератори, без да се променя броят на мивките. Всички микроорганизми и материали, които причиняват миризми в околната среда се унищожават.

Допълнителна информация ще бъде предоставена от нашите оператори заедно с инженерни решения за дозите.