Какво представлява озонът?

Озонът е нестабилен газ, съдържащ 3 атома кислород. Същата кислородна молекула с много високо ниво на енергия присъства в атмосферата.


Образуване на озон в атмосферата


Озонът се образува, когато UV светлинни лъчи, идващи от слънцето, разкъсват кислородните молекули. Тъй като озонът е по-тежък от въздуха, той пада към повърхността на земята и пречиства въздуха по естествен път. Миризмата, която усещаме в дъждовни дни е ухание на озон, падащ на земята в големи количества.


Озонов генератор с коронен разряд


Методът на коронния разряд разкъсва двойната връзка в кислородната молекула посредством електрически заряд и свободните кислородни молекули се свързват помежду си и образуват озон. Методът на коронния разряд дава възможност за генериране на големи количества озон с по-малко разходи и по-малко енергия, в сравнение с други методи и е широко разпространен.


Дискови системи


Поради по-малко енергия, по-малко повреди, по-ниски разходи за поддръжка и висока производителност, Teknozone е идеалният избор за промишлени устройства.


Озонов газ


Озоновият газ се превръща в кислород според средата и е обратно пропорционален на температурата. Той се превръща в кислород дори на места, който са напълно стерилизирани и не съдържат бактерии, вируси, материали, с които да реагира и др. Поради тази причина озоновият газ не може да бъде съхраняват, той трябва да се произвежда на място и да се прилага веднага.


Употреби на озона

 • Земеделие и оранжерии
 • Текстил
 • Хотели
 • Общи пространства
 • Дезинфекция на плувни басейни
 • Дезинфекция на автомобили
 • Производство на храни и складове
 • Предприятия за производство на бяло и червено месо
 • Предприятия за преработка на мляко и млечни продукти
 • Премахване на миризми в промишлеността
 • Рибарство/ Аквакултура и аквариуми
 • Питейна вода и дезинфекция на водни диспенсъри

12 причини да изберете почистване с озон

 • Озонът е най-мощният микробиологичен контролен агент с широк спектър за безопасно използване
 • Озонът е много евтин за производство
 • Озонът убива бактериите 3125 пъти по-бързо от хлора
 • Озонът е с 51% по-силен при бактериалните клетъчни стени от хлора
 • Озонът може да елиминира всички химически дезинфектанти
 • Озонът не съдържа химикали и не произвежда токсични странични продукти
 • Озонът е благоприятен за околната среда, тъй като е съставен само от кислород
 • Озонът е изключително ефективен дезинфектант при ниски концентрации
 • Озонът удължава срока на годност на хранителните продукти
 • Озонът позволява рециклиране на отпадъчни води
 • Озонът се генерира на място, като елиминира пренасянето, съхранението и третирането на опасни материали
 • Озонът намалява търсенето на биологичен кислород (BOD)

Периоди на транформация на озоновия газ в кислород