Озоновият газ е ефективен метод за почистване на басейни, тъй като не оставя химически следи. Той е най-ефективният окислител и не носи постоянни експлоатационни разходи. Озоновият газ свива и унищожава клетките на всички микроорганизми открити в плувните басейни. Той не променя вкуса на водата и няма вреден химически ефект върху хората във водата или около басейна.

Използването на озон намалява средната употреба на химични вещества с 80% и предимствата като светлина и чистота са видими. Поради намаляване употребата на химикали се предотвратяват кожни проблеми, косопад, изгаряне на очите и алергични реакции. Озоновият газ, прилаган постоянно и с автоматична система, предотвратява развитието на всички видове бактерии и гъби. Водата става по-чиста и по-мека. В допълнение, озоновата система за дезинфекция на плувни басейни е нормативно задължение в много държави.

Инсталирането на озоновата система се извършва от специализиран екип, без да се правят много промени в наличното оборудване. Необходима е помощта на инженер, за да се конструира подходяща система с правилна дозировка и система за контрол. В противен случай погрешното приложение на системата може да доведе до нежелани ефекти и неправилно работеща озонова система. Информация за препоръчителните дози и инженерни решения ще ви бъдат предоставени от нашите сътрудници.