Преносими

Air Plus

Озоновите генератори серия Air Plus се използват на места, ...

TKZ-P97 - Преносим генератор на озон с компресор

Преносимите озонови генератори с компресор серия TKZ-P97 ...

TKZ-P98 - Преносим генератор на озон с вътрешен вентилатор

Преносимите озонови генератори с компресор серия TKZ-P98 ...

VK серия - Вакуумен генератор

Озоновите генератори от серията VK са проектирани за места, ...

AIR REFRESH

Генераторът за окачен таван от серията AIR REFRESH за ...

TKZ-A21

TKZ-A21 преносимо устройство за измерване на озон , ...