За индустриална употреба се изготвят проекти от нашите специалисти инженери според вида на действие на фирмата, площта на помещението или дебита на течност, които искаме да се озонират, броя на хората или животните, които използват помещението, има ли отделяне на вредни емисии и какви, на миризми и др.

Системи се изготвят за:
 • Административни и обществени помещения
 • Бензиностанции
 • Болници и клиники
 • Винарска индустрия
 • Животински ферми, кланици и цехове за преработване на червено месо
 • Земеделие – оранжерии, гъбарници, складове за съхранение на продукцията
 • Индустриални кухни
 • Козметични центрове
 • Молове
 • Пречиствателни централи за чиста и отпадъчна вода
 • Промишлени заводи – за премахване на вредните емисии в завода и комините
 • Птицеферми и птицекланици
 • Развлекателни центрове
 • Рибни ферми
 • Санитарни помещения, тоалетни
 • Складове
 • Споделени пространства
 • Спортни центрове
 • Текстилни заводи и цехове
 • Училища, детски центрове, университети
 • Хладилници за транспорт на месо, плодове и зеленчуци
 • Хотели – хотелски стаи, Спа центрове, ресторанти, басейни
 • Цехове за бутилиране на минерална и газирана вода и напитки
 • Цехове за производство на млечни продукти