Хранителните предприятия дезинфекцират производствените си зали с химикали. Особено предприятията за мляко и млечни продукти, които извършват дезинфекция чрез използване на миещи секции. Изследвания показват, че последните оставят химически следи. Консумацията на вода за премахване на тези следи в хранителните предприятия увеличават допълнително финансовите разходи.

Доказано е с различни проби, че когато хранителни предприятия са третирани с озонов газ за 20-30 минути при 1-1,5 РРМ, бактерии като дрожди, плесени, E-Coli, Coliform са унищожени на 99%. Тъй като озоновите генератори дезинфекцират средата периодично, се премахват консумацията на вода, консумацията на препарати, както и намалява нуждата от работен персонал за извършване на дезинфекция по стария начин.

Проучвания направени в помещения за производство на сирена при 0,1-10 РРМ е показано, че по време на прилагането на озоновия газ в 90-99% се понижават нежеланите бактерии, плесени, спори и дрожди без да се нарушава структурата на продукта. Също така се наблюдава, че бактериите, създаващи биофилм в млечната промишленост се унищожават на 99%, когато са подложени на озонов газ в продължение на 10 минути при концентрация от 0,5РРМ.Приложение на системата

Озоновите генератори се вграждат без да се нарушава наличната система за измиване в складовете. Внедрените озонови генератори работят със специален софтуер и могат да се контролират от потребителя, като измерването се следи постоянно и е напълно автоматизирано. Потребителят има достъп до предишните зададени данни и може да ги достигне по всяко време.Нашият опит по отношение на приложенията на озона в млекопреработването
  • Зали за млечна ферментация
  • Зали за бързо охлаждане на кисело мляко
  • Зали за охлаждане на сирена
  • Зали за пакетиране на сирена
  • Зали за производство, съхранение и пакетиране на извара
  • Зали за опаковане на бяло сирене
  • Зали за производство на Фета