Използването на озон в питейната вода на пилетата в птицефермите дава изключително успешни резултати в развитието на птиците и качеството на месото. На световно ниво се използва от години. През 2001 г. FDA одобрява използването на озон за унищожаване на патогени. Използването на озон в производството на пилета е много полезно в много отношения, E.coli може да бъде убито 3110 пъти по-бързо в сравнение с използването на хлор и елиминираните бактерии се превръщат в обикновен кислород, без да оставят химически остатъци.

Какво прави включването на озон в питейната вода или във въздуха:
 1. Озонът окислява амонячните газове, метана и въглеродния диоксид, като прави околната среда по-подходяща за птици и работещ персонал. Почистването с озон на помещенията, в които са били отглеждани пилета, е най-ефикасно, най-икономично и най-екологично.
 2. Унищожава повечето(ако не и всички) вредни вируси и бактерии, предавани по вода (пилешка чума, E-coli, Pseudomonas fluorescens, Campylobacter ), което автоматично води до намаляване на разходите за медикаменти и препарати за дезинфекциране на водата. Озонът е най-ефективното решение за отстраняване на микроорганизми, които причиняват вредни заболявания и смъртност.
 3. Унищожава вируса на Salmonella, който може да се установи в птиците
 4. Намалява до 70% смъртността при инфекции и епидемии.
 5. Дори и при липса на епидемия се намалява нивото на допустимата смъртност от 7-8% до 2%
 6. Повишава качеството на водата чрез окисляване на тежките метали в питейната вода. Това води до по- здрави птици, по- качествено(здравословно) птиче месо и по-доволни клиенти.
 7. Озонът е много по-ефективен и по- икономичен от системите за химическа дезинфекция и UV системите.
 8. Озоновият газ в клетките с птици намалява количеството на бактериите и инфекциите и ускорява здравето им и дори растежа с 18%.
 9. Озонът е много по-добър дезинфектант от формалдехида и не изисква евакуация на животните при използването му както формалдехида, а достатъчно е да се проветри околната среда, когато се използва озон.
 10. Озонираните яйца за люпене увеличават количеството на яйцата и твърдостта на яйчните черупки, като причината за това е намаляването на патогенните заболявания и предотвратяването на токсичното натрупване на дезинфектанти.
 11. Поради загубата на влага при съхранението на яйцата е необходима висока влажност, за да се предотврати свиването в черупката на яйцата. Високата влажност причинява появата на мухъл. При използване на озон, дори при 90% влажност и температура на съхранение 0°C, до 8 месеца съхранението е без поява на мухъл
 12. Озонът не оставя никакви остатъци върху продуктите и не вреди на околната среда, защото е нестабилен газ, който след действието си се превръща в кислород.
 13. Системата за дезинфекция с озон е лесна за прилагане в текущите преработвателни предприятия, тъй като тя може да бъде поставена във всички съществуващи газови или водни дозатори. ?Whistler и  Sheldon се опитват да определят влиянието на озона върху естествено предаваните микроорганизми в яйца за люпене.

Числено понижение над 2.5 единици е изчислено в микробната популация в черупките на яйца, които са озонирани с воден спрей (използвайки озон при концентрация 2.83% w/w).

Bailey изследва инкубационни кабини и доказва намаляване между 75-99% на Salmonella и други патогени.  Направени са и много изследвания с използване на озоновия газ за удължаване на срока на годност на яйцата и за намаляване на микробното натоварване

Бактериалното замърсяване е основен проблем в хранително-вкусовата промишленост. Дори малки количества Salmonella, Campylobacter и други микроорганизми могат да причинят широко разпространено заболяване след навлизането на заразения продукт на пазара. Поради това, съществуват множество насоки и процедури за намаляване на потенциалното замърсяване в заводите за преработка на храни. Озонът се използва все по-широко в стопанствата и фабриките, за да се предотврати замърсяването. Поради своята реактивност, той е много ефективен дезинфекциращ агент, убиващ по-голям процент микроорганизми в сравнение с други обичайни дезинфектанти като хлор и формалдехид.

Campylobacter е грам-отрицателна пръчкообразна бактерия. Той процъфтява във влажни условия с намален кислород. Пренася се в чревния тракт на животните, особено пилетата, което го прави основна причина за бактериални диарийни заболявания. Замразяването може да дезактивира бактериите, но не ги убива.

Озонът се превръща в преобладаващ метод за предотвратяване на замърсяването с Campylobacter в птицефермата. Озонът лесно се разлага до О2, като произвежда много реактивен свободен кислороден атом, който може да причини лизис, разпадането на бактериалните клетъчни стени. Силата на озона като дезинфектант е довела до увеличеното му използване в пречистването на отпадъчни води и производството и обеззаразяването на животни.

Само 1 капка замърсен суров пилешки сок може да причини заболяване у човека. Това прави от решаващо значение да се ограничи замърсяването и разпространението на кампилобактериите при домашните птици. Тъй като бактериите живеят в чревния тракт на пилетата, основният източник на замърсяване е чрез излагане на фекалии. Преди прибиране на реколтата, заразеното пиле може бързо да зарази останалата част от птиците във фермата . След клането има многобройни възможни точки на замърсяване, включително фекално замърсяване на кожата и перата, разграждане и излагане на замърсено оборудване или други заразени трупове. В допълнение, обезкостяването и изгарянето на труповете отварят фоликулите, като дават място на Campylobacter, за да се скрият от по-нататъшни методи за почистване. След клането птиците се измиват и веднага се охлаждат. Това става още една потенциална точка на замърсяване на домашните птици.

Озонът може да се постави във водата, която пилетата пият, както и в околния въздух. Това води до по-здравословни пилета, тъй като гарантира, че те не са заразени с нечиста вода.

Друга основна употреба на озон в птицефермата е дезинфекцията на труповете след прибиране на реколтата. Озонът ще убие не само Campylobacter, но и всички други известни патогени. Озонът се пръска директно върху труповете, транспортното оборудване и приборите за рязане. В допълнение към дезинфекционните си свойства, озонираната вода се напръсква и върху машини, за да се сведе до минимум остатъците от нечистоти, масла и мазнини. Тъй като озонът не произвежда вредни странични продукти, машините не изискват допълнително изплакване след санитарното почистване. Това от своя страна го прави безопасна алтернатива на формалдехида и хлора за работниците, прилагащи озоновия дезинфектант. Системата за дезинфекция на озон е лесна за прилагане в текущите преработвателни предприятия, тъй като тя може да бъде поставена във всички съществуващи газови или водни дозатори.