Според Световната здравна организация коронавирусите са голямо семейство обвити вируси, които причиняват заболявания, вариращи от обикновената настинка до по-тежки заболявания, като респираторен синдром в Близкия изток (MERS-CoV) и тежък остър респираторен синдром (SARS-CoV).

COVID-19 не е бил идентифициран по-рано при хора. Последните изследвания показват, че този вирус е мутирал ген, подобен на ХИВ и е 1000 пъти по-мощен.

Изследвания доказват, че озонът елиминира коронавирусът на SARS. Новият вирус COVID-19  има подобен състав като SARS и това води до заключения, че действието на озона върху него е същото.

Озонът е природен газ, създаден от кислородните атоми. Молекулата на кислорода е изградена от 2 кислородни атома. Тези кислородни молекули се разграждат на атоми от коронния заряд по време на гръмотевични бури или от UV светлина от Слънцето.

Единичните кислородни атоми не могат да съществуват сами, без да се прегрупират обратно в двуатомни кислородни молекули. По време на този етап на рекомбинация някои атоми ще се прегрупират в слабо свързан три-атомен кислород. Тази нова молекула се нарича Озон или О3.

Озоновите генератори произвеждат озон от нормален въздух и могат да се използват във всички сфери на нашия живот като дезинфектанти.Озонът, създаден от озоновите генератори може да достигне до всяко кътче на околната среда. Той унищожава вирусите, като атакува ядрото на нуклеиновата киселина, като по този начин уврежда вирусната РНК. След унищожаването на тези частици озонът се разсейва и оставя дишащ кислород като единствен негов страничен продукт.COVID-19 е обвит вирус. В проучвания 99% от вирусите са били унищожени, показвайки увреждане на протеините им в обвивката след 30 секунди излагане на озон. Това може да доведе до неспособността на вируса да се прикрепи към нормални, здрави клетки и разпадането на едноверижната РНК може да доведе до унищожаване на вируса.

Повечето изследователски усилия във връзка с ефекта от озона са насочени към склонността му да разгражда липидните молекули на места с конфигурация с множество връзки. В действителност, след като липидната обвивка на вируса се фрагментира, неговото ДНК или РНК ядро не може да оцелее.Множество семейства от вируси, включително poliovirus I и 2, human rotavruses, Norwalk virus, Parvoviruses, and Hepatitis A, B and non-A non-B са сред много други, които са податливи на вирусоцидното действие на озона.Основните изследвания от Италия (Bocci) и Куба (Menendez) водят до публикуването на книги, съдържащи публикуваните им изследвания. И двамата изследователи независимо потвърждават:

1. Модулация на имунната система, балансираща нейните възпалителни / противовъзпалителни цитокини;
2. Увеличаване на производството на червени кръвни клетки (RBC) 2,3 диглицерофосфат (DGP) (по-голямо освобождаване на кислород) и подобрени реологични свойства на кръв (повишена гъвкавост на RBC);
3. Повишаване на ключовите антиоксидантни ензими като супероксид дисмутаза (SOD) и повишен глутатион, постигайки редокс-клетъчен баланс.

Наскоро Scripps съобщи за революционно откритие, че телата ни всъщност генерират озон като част от окислителното си въоръжение в борбата с инфекцията.
Babior BM, Takeuchi C, Ruedi J, Gutierrez A, Wentworth P, Jr Investigating antibody-catalyzed ozone generation by human neutrophils. Proc Natl Acad Sci USA. 2003;100:3031–3034.


Най-силният дезинфектант, достъпен за обществеността, озонът безопасно се използва от десетилетия в домове и предприятия. Използването на озонирана вода за миене на ръце и хранителни продукти убива бактериите и вирусите по тях. Озонът е създаден от специални генератори, които го освобождават във въздуха за пречистване или го вливат във вода за дезинфекция на повърхности.