Основна грижа в лозаро-винарската промишленост е замърсяването в партидите вино и контролирането на Brettanomyces (естествени дрожди), които развалят виното и придават неприятен вкус. В миналото стандартните санитарни практики включваха използването на хлорни почистващи средства за оборудването на винарните, последвано от изплакване с лимонена киселина за неутрализиране на хлора. Почистването на бъчвите беше още по-трудно предизвикателство – хлорните почистващи препарати не могат да се използват в бъчви поради порьозните свойства на дъба и възможното химическо задържане. Използването на озонирана вода за санитария беше представено в края на 90-те години и бързо беше прието от лозаро-винарската индустрия. Озонът има няколко предимства пред други алтернативи, включително по-високо качество на санитарната обработка, намалена употреба на химикали, спестяване на време и енергия и др.

Типичните приложения на озона във винената индустрия включват следното:
  • Измиване на бъчви.
  • Санитарна обработка на повърхности и оборудване.
  • Почистване на резервоари.
  • Clean-in-place (CIP) на технологични и трансферни тръбопроводи.
 


1. Измиване на бъчви

Обикновено е достатъчна 2,5 ppm концентрация на озон в продължение на 2 минути върху бъчвите след измиването им с гореща вода. Ако бъчвата е силно замърсена, може да се наложи 5-минутна обработка. Озонът подобрява бъчвите, като предотвратява органичното натрупване, което намалява дълголетието на тези съдове. Озоновото измиване на винените бъчви спестява на винарните значителни средства за подмяна на замърсените и негодни за употреба такива. В резултат на това повечето озонови инсталации дават много висока възвръщаемост на инвестициите и кратък период на прекъсване.



2. Дезинфекция на повърхности и оборудване

Голяма част от повърхностите и оборудването се дезинфекцират рутинно с озонирана вода за елиминиране на нежелани микроби. Кофи за реколтата, машини за смачкване и раздробяване, транспортьори, бутилките и бутилиращата техника, дори подовете и стените рутинно и ефективно се дезинфекцират с озон.



3. Почистване на резервоари

Докато озонът е все още изборът за безхлорно почистване за първоначална дезинфекция, опитът е доказал, че той трябва да се използва и за допълнителни последващи изплаквания. Резервоари от неръждаема стомана могат да стоят празни в продължение на седмица или повече след първоначалното санитарна обработка. Много винарни изплакват всички съдове от неръждаема стомана с озонирана вода непосредствено преди пълненето, за да се осигури правилната санитарна обработка.



4. Clean-in-place (CIP) почистване на място

Най-висок риск от замърсяване в процеса на производство на вино има при прехвърлянето на виното в различни цистерни и бъчви между многото необходими стъпки за третирането му. За да се намали този риск, винарските стопанства вземат строги мерки за своите процеси на CIP(почистване на място).
CIP(почистването на място) включва почистване и дезинфекция на помпени системи, тръби, резервоари, маркучи, филтри, линии за бутилиране и др. Използвайки сапуни, детергенти, вода под налягане и химикали като хлор или йодофор, тези стъпки за почистване могат да изискват многократно изплакване, често с гореща вода или пара, за да се отстранят остатъците. Този трудоемък и енергоемък процес може да консумира до десет литра вода за всеки литър произведено вино. Остава и загрижеността за безопасността на работниците.
Озонът, който вече е неразделна част от санитарното почистване на място (CIP) в хранително-вкусовата промишленост, е естествен избор за машините за производство на вино. Използването на озон в процеса на CIP спестява време и разходи.



5. Озонови системи за винарните

По-малките винарни често използват мобилни системи за озон, които осигуряват всички важни компоненти на озоновия контакт в удобна система, базирана на количка. Такива системи позволяват прилагането на озон навсякъде, където е необходимо в избата.
По-големите винарни често избират централни системи за озон, които са свързани със съоръженията. Тези стационарни, интегрирани озонови системи прокарват озоно-инжектираната вода в целия обект до определени места на употреба – включително автоматизирано оборудване за измиване на бъчви и централизирани CIP системи.