Озонови генератори в земеделието и оранжериите


До съвсем скоро различни химикали са се използвали в селското стопанство. Но самият факт, че следи от химикалите остават в почвата, водата и растенията, балансът на почвата и водата, както и растителният баланс са нарушени. Създава се основа за широкото разпространение на озоновата система.

През 2000г Световната здравна организация и Селскостопанската камара на САЩ издават сертификати за използването на озон във вентилацията и напояването. Това са надеждни международни сертификати в селскостопанския сектор.

В наши дни озонът е един от най-ефективните дезинфектанти. Не оставя химически следи след употреба, както и факта, че увеличава количеството на кислород в почвата и водата, осигурява подходящи обстоятелства за здрава почва и здравословен растеж на растенията.
Озонът се използва успешно в селското стопанство: в наторяването, в безпочвеното земеделие, в производството на семена, в отглеждането на разсад, в оранжерийното цветарство, в отглеждането на гъби и т.н.


Използване на озон в безпочвено земеделие


Високото количество влажен въздух в оранжериите осигурява благоприятни обстоятелства за развитието на бактерии и други подобни живи организми. Количеството вода, която се използва в безпочвеното земеделие е много важно за осигуряването на жива атмосфера за растенията и продукта. След като водата за напояване са филтрира от озоновата система, постоянната дезинфекция на водата става възможна. Системата работи напълно автоматично и приложението е с готовност за подходящото смесване на газовата и течната фаза. Потребителят има възможност да настрои стойностите на процеса.


Приложение на озона в разпръсквателните системи


В разпръсквателните системи за влажен въздух, използвани в оранжериите, озонът се прилага с помощта на подходящи методи на смесване на течната и газовата форми. Постоянната дезинфекция на работната среда и водата в разпръсквателната система и тръбите се извършва автоматично според зададените от потребителя данни.


Използване на озона в производството на семена


Семената не трябва да съдържат вредни организми по време на отглеждането им. Това е един от най-важните фактори за отглеждането на здрави и плодоносни продукти. Влагането на озона се осъществява напълно автоматично по време на дезинфекцията на водата използвана по време на производството на семената, пакетирането им, стерилизирането на работната среда осигурява постоянна дезинфекция.


Използване на озон в производството на разсад


Микроорганизмите в околната среда, в която се отглежда разсадът, афектират растежа и плодовитостта на крайният продукт. Много добра и постоянна дезинфекция се осигурява, чрез напълно автоматична система, в която преминават вода и озон и се разпространяват на капки. Също така озонът се използва за дезинфекция на съдовете, в които се поставя разсадът.


Употреба на озона в оранжерийното цветарство


Употребата на озон в цветарството е широко разпространено. Температурата, влажността, болестите и образуването на етилен в магазините влияе лошо върху цветята. Прилагането на озон е най-добрият начин за удължаване живота на вече отрязаните цветя в магазините. Освен, че влияе върху продължителността на живота на цветята, озонът също така убива микроорганизмите в околната среда и прави разпространяването на болести невъзможно. Процесът се извършва чрез напълно автоматична система, в която озонът е в газова форма.


Употреба на озон в оранжерии


Дезинфекционните процеси срещу пестициди са осигурени чрез постоянно отделяне на озонов газ във въздуха в оранжериите по време на растежа на растенията или чрез отделянето на озон под течна или газова форма в празните оранжерии.


Употреба на озон при отглеждането на гъби


Гъбите са много чувствителни срещу химикалите използвани при отглеждането им.

Озонът е разрешен да се използва в храни под течна и газова форма. Успешно се използва при чистене на помещенията за развъждане на гъби. Озонът се прилага по-лесно и е по-надежден в сравнение с химическите препарати. Силно концентрирани течни и газови форми на озона се използват като ефективен дезинфектант в гъбарници. В същото време озоновият газ унищожава микроорганизмите и спори във въздуха. Когато системата приключи работата си озонът се трансформира в кислород и подпомага продукта.