Референции

BIOVET

За периода на съвместната ни работа, фирмата доказа, че е надежден партньор… Дейностите – доставка, монтаж, инсталиране и пуск на озонова система като ангажимент са навременно изпълнени, коректно и отговорно …фирмата заслужава доверието към настоящите и бъдещи клиенти.

БРАМАС-96

Озоновата система, монтирана в обекта на дружеството и пусната в експлоатация през 2023 г. даде решение на проблеми, свързани с опазване на околната среда…

Препоръчваме Озонклинър като коректен и надежден партньор, който изпълнява качествено и в срок поетите ангажименти и задължения.

ОЛЕО ПРОТЕИН

Благодарение на високата техническа компетентност и професионализъм на екипа и след детайлно проучване, Озонклийнър ООД предостави индивидуално решение и навременно изпълнение на проекта.

Наш надежден партньор. Продължаваме да разчитаме на тяхната техническа поддръжка и опит.

Научете повече за Озона